Egzamin ósmoklasisty z matematyki – trudny sprawdzian

Autor zdjęcia: taniaksiazka.pl

Co to jest egzamin ósmoklasisty?

Można by się pokusić o stwierdzenie, że egzamin ósmoklasisty to taka mała matura tyle, że dla uczniów szkoły podstawowej, a nie średniej. Egzaminy odbywają się w całej Polsce w tym samym czasie, mają takie same pytania egzaminacyjne i dotyczą kilku przedmiotów. Ósmoklasiści zdają egzaminy z:

  • matematyki,
  • języka polskiego,
  • języka angielskiego.

Każdy przedmiot wymaga szczegółowego przygotowania, a największą grozę wśród uczniów budzi egzamin ósmoklasisty z matematyki.

Reforma szkolnictwa, a egzaminy końcowe

Po reformie w szkolnictwie uległy zmianie struktury szkół podstawowych i szkół średnich. Wróciliśmy do systemu sprzed epoki, czyli ośmiu oddziałów w nauczaniu podstawowym i 3 lata w liceum oraz 4 lata w technikum. Nie ma już w obecnym systemie gimnazjów, jedynie ostatnie trzecie klasy, które są ostatnim rocznikiem kończącym edukację w tym systemie. Dlatego egzaminy końcowe w tym roku odbędą się w trzeciej klasie gimnazjum, jak również w ósmej klasie szkoły podstawowej.Nie ma potrzeby egzaminowania szóstoklasistów, gdyż nie jest to końcowa klasa. Obydwa roczniki mają egzaminy z tych samych przedmiotów, chociaż np. egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie różnił się od egzaminu gimnazjalisty rozległością materiału. Pamiętać należy, że są to uczniowie w różnym wieku.

Kiedy uczniowie potrzebują korepetycji?

Podchodząc do egzaminów końcowych, czy to w szkole podstawowej czy średniej, na pewno uczeń musi mieć rozległą wiedzę z całego okresu nauczania. Jeżeli nie był systematyczny i pilny może potrzebować dodatkowych materiałów do nauki. Do powtórzeń świetne są podręczniki z przeznaczeniem na konkretny egzamin, które konsolidują dotychczasową wiedzę, jak np. Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Dodatkowe materiały można wykorzystać ucząc się samodzielnie w domu, jak również chodząc na korepetycje.

Na czym polega trudność sytuacji w obecnym roku szkolnym.

Niestety uczniowie obecnych klas ósmych oraz trzecich klas gimnazjum stali się “ofiarami” rewolucji, która nazywa się reformą szkolnictwa. Pomimo, że są w różnym wieku (15 i 16 lat), mają za sobą różny system nauczania, na innej podstawie programowej, trafią oni wszyscy do tych samych szkół średnich jednocześnie. Trudno sobie wyobrazić większy galimatias. Wiedza obu roczników na pewno jest zbliżona, ale nie da się przeskoczyć jednego roku nauki. Co prawda w szkołach średnich będzie obowiązywał nadal różny system czyli gimnazjaliści – 3 letnie liceum, a ósmoklasiści – 4 letnie. Szkoły jednak nie są z gumy, a będą musiały pomieścić w swoich murach 2 roczniki młodzieży. Najbardziej dotknie to samych uczniów, bo naruszy ich komfort nauki.

Comments are closed.

Copyright © 2019